Wij werken momenteel met zo'n 200 bedrijven en organisaties samen

Onze adviseurs werken verspreid over heel Nederland. We werken samen met de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), met de Friesche Milieu Federatie (FMF), met landgoed Twickel, met Flevo Landschap en een aantal individuele boerenbedrijven. In totaal zijn dat zo’n 200 bedrijven en organisaties waar onze adviseurs regelmatig komen.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van boeren en organisaties waar wij mee samen werken.

Leven onder de grond is leven boven de grond

Lees hier over de projecten die we doen samen met boeren

Samen met Omrop Fryslan hebben we portretten gemaakt van vier regeneratieve koplopers. Twee van hen werken ondertussen ook als adviseur voor CO2L-Farming.

Peter Oosterhof, melkveehouder in Foxwolde

Lees hier het hele interview met Peter

Of lees hier veel meer over hoe Peter de dingen aanpakt om van gangbaar naar regeneratief over te stappen

Jan de Vries, akkerbouwer in Harich

Lees hier het hele interview met Jan

John Huiberts, bollenkweker in Sint Maartensvlotbrug

Lees hier het hele interview met John

Jan en Henk Vonk, fruitkwekers in Burgum

Lees hier het hele interview met Jan en Henk

Ben jij boer en wil je ook met ons werken?

Lees hier over de projecten die we doen samen met andere organisaties

Werelderfgoed Schokland in de NoordOostPolder

Het oude eiland Schokland bestaat uit 500 hectare grasland en bos en wordt gecombineerd met 200 hectare akkerland. Flevo Landschap, de beheerder, ziet dat regeneratieve landbouw geen enkel negatief effect heeft op de naastliggende natuur en dat de regeneratieve principes de natuur zelfs kunnen versterken. Een aantal boeren uit de omgeving is uitgenodigd om als pachter de gronden tot een regeneratief geheel te maken. Wij adviseren zowel deze boeren als Flevo Landschap in het maken van deze transitie.

Landgoed Twickel in Overijssel

Landgoed Twickel is een particulier beheerd landgoed van 4.400 hectare groot, bestaande uit bossen, natuurgebieden en landbouwgronden. Wij hebben negen melkveehouders en een akkerbouwer individuele begeleiding gegeven om tot een duurzamere bedrijfsvoering te komen. Met behulp van bodemmonsters en een uitgebreide analyse van het boerenbedrijf is er samen met de boer een stappenplan gemaakt en uitgevoerd.

Plantsap metingen met SoilBeat

Wij werken intensief samen met de de startup SoilBeat die software ontwikkelt om plantsap metingen op een tijdbalk te plaatsen, gecombineerd met KNMI data, bemesting en bewerkingen van een perceel. Hiermee heeft de boer in één oogopslag een veel beter beeld van de gezondheid van zijn planten en de effecten van de acties die zijn genomen. Meer weten over SoilBeat

Bodem APK Friesland

Dit is een project van LTO Noord waarbij zo’n honderd bedrijven in Friesland door onze adviseurs worden begeleid om hun bodemkwaliteit te verbeteren. Gedurende het driejarige traject worden regelmatig bodemanalyses uitgevoerd waardoor we een goed en gedegen inzicht krijgen in de effecten van de genomen maatregelen op de bodemkwaliteit.

Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering.

Boeren in Balans met het Veen

Samen met de Friese Milieu Federatie doen wij een project op de Friese veengronden met 12 melkveehouders. Door het bodemleven te stimuleren, zal minder kunstmest nodig zijn en houdt de bodem beter vocht vast. De vraag die wij middels dit traject onderzoeken is of dit een positieve invloed heeft en veendaling tegen zal gaan. Meer lezen?

Platform AReNA

AReNa staat voor Agroecologie, Regeneratieve en Natuurgedreven Agricultuur. Het doel van het platform is om kennis van duurzame, regeneratieve en weerbare voedselproductie-systemen en praktische methoden te ontwikkelen. 

Middels dit platform brengen we de praktijk en de wetenschap. Wij zien wat in de praktijk werkt en hebben de wetenschap nodig om dit te valideren en te optimaliseren. Wij hebben professoren Joana Falcao Salles en Pablo Tittonell gevraagd om deel te nemen. Zij worden gevoed met onze praktische ervaring en gaan bij hun onderzoek uit van de vragen van boeren die met regeneratieve praktijken werken. 

Bodem in Balans

Dit is een project in Friesland waar de LTO, het Fryske Gea en Staatsbosbeheer aan deelnemen. Op een aantal bedrijven die grond pachten van Fryske Gea en Staatsbosbeheer wordt een perceel bemonsterd en nader geanalyseerd met een van onze adviseurs. Het project is bedoeld om vertrouwen te kweken tussen de boer en de beheerder op basis van de bodemkwaliteit.

Friese Vitale Bodem

Dit is een project dat we samen doen met de Friese Milieu Federatie. Tien Friese ‘koude grond’ groente- en fruittelers advies krijgen over hun bodem. Ze doen plantsap metingen om te kijken hoe gezond hun planten zijn en we gebruiken een ‘bionutrient-meter’ waarmee we een aantal mineralen in bepaalde fruit en groentes kunnen meten.

Omdat veelal met kassen wordt gewerkt is koude grond tuinderij vrij uniek is. De telers vogelen dus alles zelf uit en experimenteren veel om te leren wat wel en niet werkt. Daarom helpen wij de telers ook om meer inzicht in hun kostenstructuur te krijgen, zodat ze goed zicht hebben op de financiële effecten van wat ze doen en ze dat mee kunnen nemen in hun besluiten om verder te optimaliseren. Met dit project proberen we ook uit te vinden hoeveel grond en groente één persoon kan verbouwen en of daarvan een inkomen kan worden verworven.

Kennis maken met deze tien boeren en hun persoonlijke verhaal lezen? Dat kan hier

Bodem als Basis

In opdracht van LTO Noord hebben onze adviseurs 110 bedrijven bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn bodemmonsters genomen die inzicht geven in de samenstelling van de bodem. Tegelijkertijd heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met de boer over regeneratieve praktijken, hoe dat in zijn werk gaat, wat dat praktisch zou betekenen voor de boer (ieder bedrijf is anders) en wat ermee bereikt zou kunnen worden. De vervolgstap is om voor iedere boer een uitgebreide bedrijfsscan te maken waar we informatie verzamelen over het bedrijf en de koe, de mest, de gewassen en de bodem. Op basis daarvan wordt met samen met de boer een plan opgesteld welke mogelijke stappen kunnen worden gezet. Met dit traject bereiken we veel gangbare boeren die we kunnen enthousiasmeren voor het toepassen van regeneratieve praktijken.

Bodem up

Dit is een project van LTO Noord waarbij wij in gesprek gaan met een dertigtal gangbare boeren die interesse hebben in een andere bedrijfsvoering maar niet in een bestaand project passen. Onze adviseurs hebben een aantal gesprekken met de boeren op hun bedrijf waar wordt gesproken over wat regeneratieve landbouw is. Er wordt gekeken naar de huidige situatie van het bedrijf en samen wordt onderzocht welke praktische regeneratieve praktijken toegepast zouden kunnen worden. 

Innovatieve samenwerking tussen akkerbouwer en melkveehouderij

Dit is een project in voorbereiding om een plan uit te werken voor een akkerbouwer en een melkveehouderij om hun samenwerking op een regeneratieve manier uit te bouwen. Deze samenwerking gaat veel verder dan alleen het uitwisselen van voer en mest, wat vandaag de dag voornamelijk wordt gedaan. Met dit traject willen wij onderzoeken hoe we de bodem in topvorm kunnen krijgen, door gewassen te verbouwen, te bemesten en te beweiden, waarbij de koeien optimale kwaliteit en hoeveelheid melk geven en de beide bedrijven een goed verdienmodel hebben.