Plan voor maximale afstemming tussen akkerbouwbedrijf en melkveehouderij

Adviseurs van CO2L Farming hebben een plan gemaakt om de maximale afstemming van een akkerbouwbedrijf met een melkveehouderij tussen Gaast en Piaam te realiseren. Dit plan is tot stand gekomen met subsidie van de uitvoeringsregeling boerenexperimenten Friese Kleiweide van de regiodeal natuurinclusieve landbouw.

In het plan is gezocht naar een gezamenlijke aanpak om de natuurlijke processen in de bodem te versterken en een zo gezond mogelijk voerspoor voor de koeien centraal te stellen.

Een beperkende factor in het gebied is de invasie van ganzen in de winter. Het is daarom onmogelijk om bijvoorbeeld wintergranen gecombineerd met stikstofbinders te zaaien. Aan de hand van uitgebreide analyses van bodem, plantsap, kuil, mest en het voerspoor zijn de mogelijkheden geïnventariseerd.

In het vervolgtraject is er subsidie om met de gevonden mogelijkheden te experimenteren. Gewassen volgen met plantsapmetingen en diversiteit in het grasland is de eerste stap. Beide boeren zijn hier vast mee begonnen. Op het lijstje staat verder beweiding, een potstal voor droogstaande koeien en de mogelijkheid om organische mest op maat te maken.

Bij het maken van het plan zijn boeren alvast begonnen met bladvoeding en diverse gras-/kruidenmengsels. Ook is luzerne als tussengewas geïntroduceerd.

Het hele plan is vind je hier.

Powered By EmbedPress