Hoe werkt de CO2L Farming Advisering?

De reactie op onze adviezen is vaak: Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Dat is ook de bedoeling. Volgens ons is het allemaal niet zo ingewikkeld. Een boer probeert met de middelen die hij ter beschikking heeft, zijn gewassen en zijn dieren zo optimaal mogelijk te laten groeien. Groeien is een natuurlijk proces. Als de boer de juiste omstandigheden creëert, redt de natuur het zelf wel.

Bijvoorbeeld op een melkveebedrijf. Kwaliteit van de bodem, de diversiteit van de begroeiing, het beweiden, maaien, bemesten, voeren van de koeien en de mest van de koeien, beïnvloeden elkaar. We brengen het bedrijf in kaart aan de hand van de bedrijfsgegevens en een aantal analyses van bodem, kuil, mest en plant sap analyses van het gras. Aan de hand daarvan wordt naar de verschillende componenten gekeken, om aan de hand daarvan een aantal mogelijkheden te geven. De boer bepaalt zelf wat de eerste stap wordt.

We geven de boer de kennis en de middelen om meer in detail naar de processen op zijn bedrijf te kijken, zodat hij gerichter kan bijsturen.

In de akkerbouw en tuinbouw is het bouwplan het uitgangspunt. Diversiteit kan worden verhoogd door diverse mengsels van groenbemesters op te nemen als wintergewas. Door deze goed op het bouwplan te laten aansluiten en op de juiste manier te bemesten en onder te werken, kunnen de natuurlijke processen worden geoptimaliseerd.

Stichting CO2L Farming Advies

Boeren helpen bij een gezonde bodem, gezonde gewassen en een gezonde wereld.

Oudelanderweg 44
1775RE Middenmeer

KvK: 80281311

Algemene voorwaarden Stichting CO2L Farming Advies

Contact

Wil je meer weten over regeneratief boeren? Ben je geïnteresseerd in een adviestraject? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.